Екипът на С.Е.Г.А. обучава младежки екипи в пет населени места

От 18-ти октомври екипът на Фондация С.Е.Г.А. посещава и провежда еднодневни обучения на младежи и доброволци, представители на партньорите по проекта „Младежки действия за граждански права“. След третия модул на Продължи →

Онлайн инструменти за разработване на кампании – трети модул

Третият модул от поредицата обучения по проекта „Младежки действия за граждански права“ се фокусираха върху изграждане на знания и умения за използването на новите медии за целите на една кампания, Продължи →