Планиране на кампании – втори модул

freezВтори модул от обучителната програма по проект “Младежки действия за граждански права” събра местните партньори от петте населени места и дискутираха стъпките за планиране и изпълнение на кампании.

След представянето на домашната задача от модул 1 семинарът стартира със споделяне на добри кампании от местните организации.

Основната идея на втори обучителен модул е изграждане на практически умения за формулиране на послания, избор на инструменти (методи) за провеждане на кампания и качествена оценка. Особено внимание се обърне на методите, които осигуряват реално взаимодействие между представители на различни културни групи и осигуряват интензивен процес на междукултурно учене. Наблегна се на методът “Форум театър”, като участниците разиграха случка в младежки център с набирането на доброволци.

В детайли и учене чрез практика, местните партньори се запознаха с основните шест стъпки при планирането на кампании: 1) Проучване и идентифициране на проблем; 2) Определяне на цели и целева група; 3) Послание, слоган и брандиране; 4) Методи; 5) Ресурси и 6) Оценка.

При разглеждането на всяка стъпка, местните партньори имаха възможността да работят директно върху своите идеи, които ще се случват в периода декември 2014 – февруари 2015. Следващото обучение ще се фокусира върху изграждането на знания и умения за използването на новите медии за целите на една кампания, както и за различните онлайн инструменти, които могат да се включат в една кампания.