Онлайн инструменти за разработване на кампании – трети модул

allТретият модул от поредицата обучения по проекта „Младежки действия за граждански права“ се фокусираха върху изграждане на знания и умения за използването на новите медии за целите на една кампания, както и за различните онлайн инструменти, които могат да се включат в една кампания.

Основните теми, които се дискутираха по време на третия обучителен модул включваха: онлайн кампании, етични правила и принципи при използването на онлайн инструменти, конкретни инструменти за онлайн кампании и ценностите зад нашите кампании.

На място, участниците, партньори по проекта от 5 населени места, успяха да пробват различни онлайн инструменти. Чрез дискусии, работни ателиета и включването на участниците в конкретни задачи, обучението допринесе за усвояване на нови инструменти за провеждане на онлайн кампании за ограничаване на расизма, ксенофобията и нетърпимостта.

В края на обучението се планираха обучения по места и стартира процеса на планиране, който ще приключи през декември.От началото на 2015, партньорите от Благоевград, Бургас, Хасково, Карлово и Шумен стартират кампании по места, разработени на равни начала с представители на малцинството и мнозинството.

Следете сайта за повече информация за кампаниите.