Публична покана за избор на услуга

baner-s-2-logaПОКАНА от 20/02/2015

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПМС № 118 ОТ 20.05.2014 Г. С ПРЕДМЕТ :

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за организиране на две събития по проект: Младежки действия за граждански права (чрез познание срещу нетолерантността – BG05/608” финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Възложител: Фондация С.Е.Г.А.

Срок за подаване на оферти: 06.03.2015 г.

Документацията за кандидатстване

1. Заповед

2. Покана

3. Образец на техническа оферта

4. Образец на ценово предложение

5. Декларация чл. 22 ПМС 118

6. Декларация за подизпълнител

7. Образец на договор за услуга