Младежи заедно срещу дискриминацията в проекта “Младежки дейности за граждански права”

Прес съобщение
20.02.2014

IMG_02683Проектът се изпълнява от Фондация С.Е.Г.А., която работи за изграждане на капацитет на различни нива, промяна на нагласи и подобряване на политики за социално включване на общности в неравностойно положение.

Варна, Благоевград, Карлово, Шумен и Хасково са петте населени места, включени в проекта “Младежки дейности за граждански права: чрез познание срещу нетолерантността”. Във всяко от населените места ще бъдат поканени за участие и избранимладежки неправителствени организации и неправителствени организации, работещи с млади хора, които биха искали да развиват дейности за борба с расистки и ксенофобски нагласи и поведение.

Избраните местни партньори от петте града ще се срещнат в София, за да се запознаят отблизо с проекта и да споделят своя опит от работата с млади хора. Ще бъде разработена oбучителната програмаза изграждане на капацитет в организациите – комбинация от три обучителни семинара, съпроводени от практически задачи след всеки от тях, изпълнявани на местно ниво.

Инициативите целят да мотивират младежи от различни етнически групи във всяко едно от населените места да повишат познанията си за правата на човека и да се включат активно в дейностите като доброволци. Те ще подготвят местни кампании и ще се учат как заедно да работят за ограничаване на дискриминацията и расизма и как да популяризират своите каузи сред връстниците си.

В края на проекта организациите и доброволците ще проведат обща кампания в петте населени места, която да насърчи толерантността и равенството в обществото.

Проектът “Младежки действия за граждански права“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“