Пет населени места ще мониторират езика на омразата в медиите по проект “Младежки действия за граждански права”

mladejiНа 20-ти юни се проведе първи обучителен модул от поредицата семинари, които предстоят по проект „Младежки действия за граждански права“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Първият обучителен модул запозна участниците от петте населени места, партньори по проекта, с основни концепции като правата на човека, правата на гражданите на Европейския съюз, междукултурен диалог, дискриминация и ксенофобия. Модулът е част от Обучителна програма за изграждане на капацитет в организациите, която е комбинация от три присъствени обучителни семинара.

След всеки семинар, участниците получават практически задачи, които ще се изпълнят на местно ниво.

Първата практическа задача, която участниците от Благоевград, Бургас, Карлово, Шумен и Хасково получиха е свързана с мониторинг на езика на омразата. В рамките на две седмици, участниците ще мониторират по две печатни/онлайн издания и два ТВ канала на местно ниво. Ежедневно ще следят за езика на омразата и дискриминационни текстове на база пол, етнос, възраст, религия, сексуална ориентация. В края на втората седмицата, участниците ще изготвят доклад от анализа на практическата задача и ще я представят по време на вторият модул.

Основната цел на обучителната програма е да изгради капацитет сред младежките организации за планиране, реализиране и оценка на кампании за ограничаване на расизма, ксенофобията и нетърпимостта в обществото.

„Програма за подкрепа на НПО в България, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg