Втори обучителен модул с фокус върху планиране на кампании

youthОт 18-ти до 20-ти юли, местните партньори от петте населени места, партньори по проект „Младежки действия за граждански права“ ще генерират идеи за провеждане на кампании.

Събитието е втори модул и е част от обучителната програма, която цели да изгради капацитет сред младежките организации за планиране, реализиране и оценка на кампании за ограничаване на расизма, ксенофобията и нетърпимостта в обществото.

Основната идея на втори обучителен модул е да изгради практически умения за формулиране на послания, избор на инструменти (методи) за провеждане на кампания и качествена оценка. Особено внимание ще се обърне на инструменти, които осигуряват реално взаимодействие между представители на различни културни групи и осигуряват интензивен процес на междукултурно учене.

Ще се обърне внимание и на привличането и работата с доброволци и представяне на резултат от практическата задача, която местните партньори получиха от първи модул. Първата практическа задача, която участниците от Благоевград, Бургас, Карлово, Шумен и Хасково получиха е свързана с мониторинг на езика на омразата.