Дейности

Анализ на опита и нуждите чрез онлайн въпросник и интервюта по телефона – през месец март 2014 г.;

Участие в дългосрочна обучителна програма, състояща се от три обучителни семинара и практически насочена „домашна работа“ в периода юни – септември 2014 г.;

Планиране и изпълнение на двумесечни местни кампании, конкретното съдържание на които ще се реши от участващите организации и ще се реализират в периода септември – ноември 2014 г.;

Национална среща за оценка на местните кампании и планиране на еднодневна кампания, която да се проведе едновременно в петте населени места;

Обща еднодневна кампания във всички включени населени места;

Финална среща за оценка, споделяне на опит и планиране на последващи дейности.