Фото Галерия

Home » Фото Галерия

1-ви модул

Първият обучителен модул запозна участниците от петте населени места, партньори по проекта, с основни концепции като правата на човека, правата на гражданите на Европейския съюз, междукултурен диалог, дискриминация и ксенофобия.