Втори обучителен модул с фокус върху планиране на кампании

От 18-ти до 20-ти юли, местните партньори от петте населени места, партньори по проект „Младежки действия за граждански права“ ще генерират идеи за провеждане на кампании. Събитието е втори модул Продължи →